Asili nido comunali

Asilo nido Villari

Via Pasquale Villari
Tel: 080 5213832
Fax: 080 5249824

 

Asilo Nido AN8

Via Carabellese n.6
Tel: 080 5544391
Fax: 080 5544391

 

Asilo Nido Japigia

Via Viterbo n.5
Tel: 080 5534874
Fax: 080 5503289

 

Asilo nido Libertà

Via Garruba n.160
Tel: 080 5772905
Fax: 080 57729